Yingmei Duan
Performance-Dokumentation der Eröffnung
„Yingmei and her Friends in Chongqing“,  2019 


Yingmei and collaborative artists:
Yingmei Duan and Blaise Schwartz, Sufang Chen, Xunan Chen,Chongqing Huiling Home for Persons with Mental Disabilities,Jing He, HouLiuMei Hot and Sour Noodle, Jiayi Hu, Yanzi Hu,Mr. L, Li Yu Tea, LiangQianHao Restaurant, Ying Liu, Hua Lu,Wenting Ma, MaiYuanDi Bun & Porridge Restaurant, Ni Er,Jiamin Ouyang, Seven Days Vegetation Dyeing Art Studio,Qian Ren, Lihua Shao, Changxue Tian, Shenggu Tun,Qiong Wang, Ying Wang, Youzhen Wang, West-Yu Leather Art Studio, Zhe Yuan, Zhaoqing Zeng & Ya Wang, Jing Zhang, Luona Zhang & Ke Hu, Zhaoying Zhang and Xianfan Zhu